Alle categorieën

Dag

482 resultaten

Zelfstudie Fries

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 25,00

Fries leren wanneer het u uitkomt en in uw eigen tempo. Met cursusboeken en/of online via eduFrysk, het digitale leerplatform.

Fries Verstaan

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 115,00

Fries leren? Volg de basiscursus Fries Verstaan. U leert woorden en zinnen en na afloop kunt u een gesprek goed volgen en Friese teksten lezen.

Fries Spreken

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 115,00

De cursus voor iedereen die Fries verstaat en de taal wil leren spreken. Vanaf les 1 oefent u actief de uitspraak met elke week een nieuw thema.

Taal, kultuer en skiednis fan Fryslân

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 118,00

In kursus oer de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Foar goed en linich skriuwen, mei omtinken foar literatuer, toaniel, film, muzyk en mear.

Frysk Skriuwen // Fries Schrijven

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 116,00

Frysk skriuwe is net sa dreech as wolris tocht wurdt. Yn 10 lessen leart elkenien dy't Frysk ferstean en prate kin no ek it skriuwen.

Fryske literatuer // Friese literatuur

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 55,00

Fryske boeken lêze en beprate. “Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”


Kombinaasje fan mei-inoar literatuer lêze en mei twa gastsprekkers oer ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân.

Boekjes van handgeschept papier

 • Koot Art
 • € 20,00

In deze workshop leer je op drie verschillende manieren een boekje te maken: een vouwboekje; een harmonicaboekje en een boekje met een harde kaft.

Meeuw Jeugdtheaterschool Junior

 • Meeuw|Jeugdtheaterschool
 • € 220,00

Wil je naar de leukste en beste jeugdtheaterschool van Friesland? Maar ben je nog te jong? Meld je dan aan voor Meeuw Jeugdtheaterschool Junior!

Theatersport

 • JA!-Improvisatie
 • € 275,00

Theatersport is een voorstelling in wedstrijdvorm waarbij korte scènes geïmproviseerd worden aan de hand van suggesties uit het publiek.