Schrijven & Letteren

Dag

17 resultaten

Handlettering workshop basis

 • Linda Koster Vormgeving
 • € 30,00

Handletteren is helemaal hip! In deze basis workshop leer jij verschillende lettertypes tekenen en ontwerp je jouw eigen quote!

Rap Workshop

 • Leeuwarder Collectief Coöp
 • € 150,00

Onder begeleiding van een ervaren artiest leren de deelnemers de basiselementen van het schrijven van een raptekst.

Learning Frisian home study

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 45,00

Learning to understand, read, speak or write the Frisian language; we will be happy to assist you.

Workshop Frysk

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 20,00

Oer in tekst skriuwe, mei fragen sa as ‘wannear brûke wy de ‘f’ of de ‘v’? En wat is de taalregel by ‘û’en ‘oe’? Mei in kwis en in protte tips.

Literatuer

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 55,00

Fryske boeken lêze en beprate. “Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”

Selsstúdzje Frysk Skriuwen

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 25,00

Gjin tiid foar in groepskursus? Folgje in selsstúdzje mei kursusboeken en/of mei eduFrysk, it digitale learplatfoarm foar it Frysk.

Zelfstudie Fries

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 25,00

Leren via het online leerplatform eduFrysk en/of met cursusboeken. Wanneer het u uitkomt en in uw eigen tempo. Geschikt voor thuis en onderweg.

LearmarFrysk - Fries Verstaan en Lezen

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 110,00

De Friese taal leren? Volg deze basiscursus van 10 lessen. U leert 1000 woorden en na afloop kunt u een gesprek goed volgen en Friese teksten lezen.

SkriuwmarFrysk - Fries Schrijven

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 110,00

Frysk skriuwe is net sa dreech as wolris tocht wurdt. Yn 10 lessen leart elkenien dy't Frysk ferstean en prate kin no ek it skriuwen.

PraatmarFrysk - Fries Spreken

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 110,00

Taallessen voor diegene die Fries verstaat, leest en de taal wil leren spreken. Vanaf les 1 oefent u de uitspraak met elke week een nieuw thema.