Selsstúdzje Frysk Skriuwen

Mei selsstúdzje Frysk skriuwen leare?

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

Over deze cursus

Wannear’t jo net yn ’e gelegenheid binne mei te dwaan oan in groepskursus, bestiet de mooglikheid in selsstúdzje kursus te folgjen. Begjinne wannear’t it jo útkomt en yn eigen tempo de taallessen meitsje.

Op eduFrysk fine kursisten it lesmateriaal fan de kursus en dêrneist teksten, ferskes, fideo’s, ynteraktive oefeningen en edukative games. Dêrneist wurde makke diktees foar it skriuwen op eduFrysk fuortendaliks neisjoen.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Periode 1-1-2020 - 31-12-2021
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Gevorderd
Duur 1 jier
Kosten fan € 25,00 ôf
Locatie Thús, ûnderweis, wêr't jo ek mar binne, dêr kinne jo Frysk leare.
Opmerkingen kursus Frysk skriuwen ynklusyf abonnemint eduFrysk
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe