Nederlandse Bach Academie

De Nederlandse Bach Academie is een nieuwe praktijkgerichte Academie die de verbindende factor wil zijn tussen meesters en gezellen. Tussen professionele musici en specialisten enerzijds en zeer getalenteerde amateurs en muziekvakstudenten anderzijds.

Contactinformatie

Deze aanbieder heeft nog geen activiteiten gepubliceerd.