Manus Branding Stichting

De Manus Branding Stichting wil dat iedereen met plezier aan de samenleving kan deelnemen. De stichting ontwikkelt daarvoor programma’s die door relationele en (kunst)zinnige vorming sociale vaardigheden aanleren, waardoor mensen beter in staat zijn op een, zowel voor hen zelf als voor hun omgeving, gewenste wijze te participeren in de samenleving. Relationele vorming, omdat het hier gaat om zaken als; Integratie en participatie Het plezier van samenwerken, identiteitsvorming, culturele verschillen, respect voor elkaar, omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid nemen en geven. (kunst)zinnige vorming is het omdat, de stichting voor het uitvoeren van haar programma’s gebruik maakt van werkvormen uit: DRAMATISCHE VORMING, spel, dramatische expressie, toneel, circus AUDIOVISUELE VORMING, fotografie, video, geluid BEELDENDE VORMING, schilderen, decorbouw, kostuums, graffiti DANS, streetdance, breakdance MUZIEK, zang, een instrument bespelen, componeren

Contactinformatie

Deze aanbieder heeft nog geen activiteiten gepubliceerd.