Keunstwurk

Keunstwurk is dé expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Wij zorgen er voor dat de kunst vooruit komt, aan kracht wint. Keunstwurk adviseert, ondersteunt en onderneemt. Het werkveld beslaat beeldende kunst & design, theater, dans, muziek en multidisciplinaire projecten.

Contactinformatie


Deze cursus bestaat uit een drietal avonden waarin je de onderwerpen die in het webinar aan bod komen verder uitdiept.

Theaterworkshops Karin Idzenga

  • Keunstwurk
  • € 30,00

Workshops ‘De Vloer Op’ en ‘Theateropstellingen’


Met de online cursus 'Begroten is ook een kunst' die start op vrijdag 22 oktober leer je een realistische begroting te maken.


Het leren overtuigen van anderen dat je een superidee hebt, is de beste start die je kunt bedenken!


In deze workshop behandelen we de 5 onderdelen van een projectplan en gaan we in op een slimme opzet van je begroting.


Een waardevolle avond vol handreikingen en veel ruimte voor interactie waar jij en jouw vereniging, vooral in deze tijd, veel aan zullen hebben!


In deze module worden de vormgevingsaspecten van je gekozen eenakter uitgewerkt.


In deze module worden onderdelen als tekstbegrip, close reading, interpretatie en oefenen met tekst op de vloer behandeld.