Erfgoed

Dag

25 resultaten

Basiscursus stamboomonderzoek

  • Volksuniversiteit Fryslân
  • € 41,00

U leert welke vormen van genealogie er zijn en hoe u zelf onderzoek kunt doen. Deze cursus is echt bedoeld voor beginnende onderzoekers.

Archeologie: romantiek of wetenschap?

  • Volksuniversiteit Fryslân
  • € 59,00

Geschiedenis, techniek en doel van de archeologie: een inleiding.

Frysk & Fryslân

  • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
  • € 115,00

Ferdjipping yn de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Mei klam op goed en linich skriuwen, en omtinken foar boeken, skiednis, toaniel en film.

Skiednis & Literatuer

  • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
  • € 75,00

Kombinaasje fan mei elkoar literatuer lêze en in tal lessen oer ien of meardere ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân. In kursus mei gastsprekkers.


[ Re] creatieve kindermiddagen in de ''wilde'' Permanatuur, , zaaien, oogsten, observeren voelen, kijken, dieren, creeeren met materialen uit natuur.