Erfgoed

Dag

8 resultaten

Lezing over WOI

  • Fries Museum

Conservator Hans Groeneweg vertelt je wat je moet weten over de Eerste Wereldoorlog.

Mata Hari rondleidingen

  • Fries Museum
  • € 26,00

Bezoek de tentoonstelling onder leiding van een deskundig museumdocent.


Aanvullend op de tentoonstelling over Mata Hari geeft Yves Rocourt interessante lezingen!


Aanvullend op de tentoonstelling over Mata Hari geeft Yves Rocourt een interessante lezing!


Sluit aan bij de rondleiding vrouwen in de oorlog door onze publieksconservator Hans Groeneweg op donderdag 8 maart.

Stamboomonderzoek, vervolgcursus

  • Volksuniversiteit Fryslân
  • € 41,00

We behandelen bronnen zoals notariële archieven, memories van successie (aktes erfenisbelasting), belastingkohieren en rechterlijke archieven.

Frysk & Fryslân

  • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
  • € 115,00

Ferdjipping yn de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Mei klam op goed en linich skriuwen, en omtinken foar boeken, skiednis, toaniel en film.

Skiednis & Literatuer

  • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
  • € 75,00

Kombinaasje fan mei elkoar literatuer lêze en in tal lessen oer ien of meardere ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân. In kursus mei gastsprekkers.