Skiednis & Literatuer

Nijsgjirrige kursus foar leafhawwers fan de Fryske skiednis en literatuer.

Ga naar de website →

Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân

Thumbnail

Over deze cursus

De kursus set útein mei twa lessen oer in skiednisûnderwerp. Foar elke les wurdt in gastsprekker útnoege. Fjouwer lessen wurde bestege oan te lêzen boeken. "It ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”

Details
Dag(en) Donderdag
Periode 2-10-2017 - 20-4-2018
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Half gevorderd
Gevorderd
Duur 7 lessen fan 2 oeren (tongersdeitemoarn)
Kosten
Locatie * de Miks op 'e Jouwer
Opmerkingen Sjoch foar mear ynfo: www.afuk.frl
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe