Frysk & Fryslân

Mear witte oer de Fryske kultuer, taal en skiednis?

Ga naar de website →

Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân

Thumbnail

Over deze cursus

Hawwe jo de SkriuwmarFrysk kursus folge? Dan kinne jo mei dizze kursus jo mear ferdjipje yn de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân.

Jo kinne dizze kursus folgje as jo it skriuwen fan it Frysk ridlik goed behearskje. De module bestiet út 10 lessen en start yn oktober 2017.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Periode 2-10-2017 - 20-4-2018
Doelgroep Volwassenen
Niveau Gevorderd
Duur 10 lessen
Kosten
Locatie Ljouwert.
Opmerkingen
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe